Phát biểu tại Lễ mạc khóa học,  Công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp. Tham gia khoá huấn luyện, các học viên được trang bị kiến thức lý thuyết, cũng như thực tế tại xưởng thực tập, công trình đang thi công ngoài hiện trường, giúp các học viên tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, góp phần phòng tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra trong quá trình lao động sản xuất.

Đăng ký khóa học