Giấy Phép Huấn Luyện Mẫu GCN Chuyên môn y tế LĐ Mẫu GCN Nhóm 5
CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN TOÀN
Địa chỉ: Tòa nhà Indochina, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0918 593 031 – 0972 805 639 – 0918 357 509
Email: info@huanluyenantoan.vn
THÔNG BÁO MỞ LỚP
HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG – NHÓM 5
(NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ)
Kính gửi: BAN  LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP.
Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động;
Căn cứ Nghị định số44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
Căn cứ Quyết định số1092/QĐ-LĐTBXH ngày 11/07/2017 và Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” số09/2017/GCN ngày 11/07/2017 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp cho Công ty TNHH Huấn luyện & Dịch vụ Kỹ thuật AN TOÀN.
Công ty TNHH Huấn Luyện & Dịch Vụ Kỹ Thuật AN TOÀN, thông báo chiêu sinh khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 5 (người làm công tác y tế), với chi tiết như sau:
1. Tên khóa huấn luyện: Khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Nhóm 5.
2. Thời gian khai giảng & Địa điểm huấn luyện:
+ Ngày 06.10.2017: Hải Dương.
+ Ngày 12.10.2017: Khánh Hòa, Thái Nguyên.
+ Ngày 19.10.2017: Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
3. Chương trình huấn luyện: Theo chương trình khung huấn luyện nhóm 5 tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

4. Điều kiện tham dự: Theo khoản 3, Điều 37, Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

5. Kết thúc khóa học, học viên kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận và Chứng chỉ huấn luyện dành cho người làm công tác y tế (nhóm 5) theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
6. Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ, đăng ký và tư vấn khách hàng:
– Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina, 04 Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
– Tầng 7 Tòa Nhà Kailash Building, Ngõ 92 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
– Tầng trệt, Lô D, Chung cư Yersin, Phường 9, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
– Điện thoại: 0918 593 031; 0972 805 639; 0918 357 509
– Email: info@huanluyenantoan.vn; congtyhuanluyenantoan@gmail.com;
– Website: http://www.huanluyenantoan.vn;
Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu Văn Phòng;
GIÁM ĐỐC
Chu ky + dau
NGUYỄN KHÁNH NGỌC

 

Đăng ký khóa học
Lịch Khai giảng