THÔNG BÁO

11

01/2020


0 views

0 comments

Khai giảng khóa đào tạo Chuyên gia An toàn, Vệ sinh Lao động

Nâng cao kiến thức chuyên môn, kiến thức pháp luật, kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng cần thiết khác. Mục đích, nâng cao hiệu quả công việc, giá trị bản thân của người làm Công tác ATVSLĐ.