STT Tên khóa học Ngày khai giảng Giảng viên Địa điểm tổ chức Tỉnh/Thành phố
1 Lịch khai giảng lớp dành cho NGƯỜI HUẤN LUYỆN AT-VSLĐ tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng T6/2020 12/06/2020; 19/06/2020; 26/06/2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
2 Khai giảng khóa đào tạo Chuyên gia An toàn, Vệ sinh Lao động 11/01/2020 Hồ Chí Minh