STT Tên khóa học Ngày khai giảng Giảng viên Địa điểm tổ chức Tỉnh/Thành phố
1 Khai giảng khóa đào tạo Chuyên gia An toàn, Vệ sinh Lao động 11/01/2020 Hồ Chí Minh
2 Lịch khai giảng lớp dành cho NGƯỜI HUẤN LUYỆN AT-VSLĐ Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh 11/2019 15/11/2019, 22/11/2019, 29/11/2019 Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội