STT Tên khóa học Ngày khai giảng Giảng viên Địa điểm tổ chức Tỉnh/Thành phố
1 Lịch khai giảng lớp dành cho NGƯỜI HUẤN LUYỆN AT-VSLĐ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, An Giang tháng 12.2020 04/12/2020; 18/12/2020; 25/12/2020 Tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, An Giang Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, An Giang
2 Khai giảng khóa đào tạo Chuyên gia An toàn, Vệ sinh Lao động 11/01/2020 Hồ Chí Minh