STT Tên khóa học Ngày khai giảng Giảng viên Địa điểm tổ chức Tỉnh/Thành phố
1 Lịch khai giảng lớp dành cho NGƯỜI HUẤN LUYỆN AT-VSLĐ tại Vĩnh Long T7/2020 03/07/2020 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long Vĩnh Long
2 Khai giảng khóa đào tạo Chuyên gia An toàn, Vệ sinh Lao động 11/01/2020 Hồ Chí Minh