Nghị định 140/2018/NĐ-CP

3821 lượt xem | 0 comments

Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội

Luật an toàn, vệ sinh lao động

4154 lượt xem | 0 comments

Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Bộ Luật Lao động 2012

10185 lượt xem | 0 comments

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN 33- 2015/BLĐTBXH

2397 lượt xem | 0 comments

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

NỒI GIA NHIỆT DẦU

Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH

1885 lượt xem | 0 comments

Hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ
và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng

Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH – QCVN 25: 2015/BLĐTBXH

2842 lượt xem | 0 comments

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với

Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên

Thông tư 50/2015/TT-BLĐTBXH – QCVN 21: 2015/BLĐTBXH

1970 lượt xem | 0 comments

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động

đối với Hệ thống lạnh

Thông tư 49/2015/TT-BLĐTBXH – QCVN 22: 2015/BLĐTBXH

2274 lượt xem | 0 comments

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động

đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Thông tư 48/2015/TT-BLĐTBXH – QCVN 20: 2015/BLĐTBXH

2228 lượt xem | 0 comments

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động

đối với Sàn nâng dùng để nâng người

Page 1 of 3123Văn bản xem nhiều