Nghị định 140/2018/NĐ-CP

2034 lượt xem | 0 comments

Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội

Nghị định 44/2016/NĐ-CP

3521 lượt xem | 0 comments

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Nghị định 39/2016/NĐ-CP

1407 lượt xem | 0 comments

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Nghị định 37/2016/NĐ-CP

1101 lượt xem | 0 comments

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Nghị định xem nhiều