Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH

1885 lượt xem | 0 comments

Hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ
và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng

Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH – QCVN 25: 2015/BLĐTBXH

2842 lượt xem | 0 comments

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với

Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên

Thông tư 50/2015/TT-BLĐTBXH – QCVN 21: 2015/BLĐTBXH

1970 lượt xem | 0 comments

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động

đối với Hệ thống lạnh

Thông tư 49/2015/TT-BLĐTBXH – QCVN 22: 2015/BLĐTBXH

2274 lượt xem | 0 comments

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động

đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Thông tư 48/2015/TT-BLĐTBXH – QCVN 20: 2015/BLĐTBXH

2228 lượt xem | 0 comments

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động

đối với Sàn nâng dùng để nâng người

Thông tư 46/2015/TT-BLĐTBXH

1982 lượt xem | 0 comments

Ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện

chạy trên ray; pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên; trục tải giếng đứng; trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu

Thông tư 37/2013/TT-BLĐTBXH – QCVN 13: 2013/BLĐTBXH

2007 lượt xem | 0 comments

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động

đối với pa lăng điện

Thông tư liên tịch 36/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

1580 lượt xem | 0 comments

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG

1450 lượt xem | 0 comments

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi

vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 điều 35 của

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ

Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH

1806 lượt xem | 0 comments

Ban hành Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ

Page 1 of 212