0
Tin tức

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tổ chức các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (nhóm: 1, 2, 3, 4, 5, 6) theo quy định tại Ðiều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NÐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và theo yêu cầu của doanh nghiệp để phù hợp với từng ngành nghề. Các khóa huấn luyện được xây dựng theo chương trình khung cho các đối tượng được quy định tại NĐ số 44/2016/NÐ-CP

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

- Điều 14 Luật ATVSLĐ

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP

- Nghị địh 140/2018/NĐ-CP

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP

- Nghị định 51/2020/NĐ-CP

- Nghị định 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

- Thông tư 32/2017/TT-BCT

- Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH

- Thông tư 05/2021/TT-BCT

2. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH: 

- Hỗ trợ doanh nghiệp rà soát, phân nhóm chính xác đối tượng huấn luyện.

- Xây dựng nội dung, chương trình huấn luyện sát với đặc điểm, điều kiện lao động của ngành sản xuất thuốc lá.

- Bố trí chuyên gia, giảng viên huấn luyện có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, bảo đảm chất lượng huấn luyện mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động.

- Tư vấn cho doanh nghiệp cách thức tổ chức các lớp huấn luyện phù hợp với kế hoạch SXKD, huấn luyện ghép các nội dung giống nhau giữa các nhóm bảo đảm số lớp tổ chức tối thiểu, qua đó giảm chi phí huấn luyện nhưng chất lượng huấn luyện tối đa.

- Tổ chức các lớp huấn luyện theo kế hoạch sắp xếp của doanh nghiệp.

3. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI:

Huấn luyện người lao động, người sử dụng lao động các nhóm 1, 2, 3, 5, 6

4. THỜI GIAN:

Theo kế hoạch Công ty bố trí, phù hợp với kế hoạch SXKD, bảo đảm hoàn thành trong năm kế hoạch

5. LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 

- Được Công ty Cổ phần Huấn luyện và dịch vụ KTAT tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ nhận kinh phí từ quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN (nên thực tế Quý đơn vị không phải tốn chi phí).

- Bảo đảm chất lượng huấn luyện cao, chương trình huấn luyện sát thực tiễn ngành sản xuất thuốc lá.

- Giảng viên huấn luyện là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ATVSLĐ.

- Tiết kiệm thời gian huấn luyện (nội dung giống nhau giữa các nhóm được tổ chức kết hợp, tiết kiệm thời gian, đúng quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng huấn luyện) và tiết kiệm được chi phí.

Viết bình luận

Hotline 0918 593 031
Liên hệ qua Zalo
Messenger