0
Văn bản

Văn bản

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG THEO ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG

24/02/2023

Theo Thông tư Số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội I...
Xem thêm

Luật Lao động năm 2019

15/06/2022

Từ 01/01/2021, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ. Đây là một trong những điểm mới nổi...
Xem thêm

Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015

15/06/2022

Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 với các nội dung quan trọng như: việc bảo đảm an toàn, v...
Xem thêm

Bộ luật lao động 2012

06/06/2022

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được ...
Xem thêm
Hotline 0918 593 031
Liên hệ qua Zalo
Messenger