0
Thông tư

Thông tư

Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020

20/04/2024

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...
Xem thêm

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

09/06/2023

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI _____ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ...
Xem thêm

THÔNG TƯ 41/2016/TT-BLĐTBXH GIÁ TỐI THIỂU DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG MÁY THIẾT BỊ

07/09/2022

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG MÁY, THI...
Xem thêm

THÔNG TƯ 06/2020/TT-BLĐTBXH CÔNG VIỆC YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

07/09/2022

Điều 1. Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 1. Ban hành ...
Xem thêm

THÔNG TƯ SỐ 11/2020/TT-BLĐTBXH

07/09/2022

Điều 1. Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt n...
Xem thêm
Hotline 0918 593 031
Liên hệ qua Zalo
Messenger