0
Thông tư

Thông tư

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

09/06/2023

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI _____ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ...
Xem thêm

THÔNG TƯ 41/2016/TT-BLĐTBXH GIÁ TỐI THIỂU DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG MÁY THIẾT BỊ

07/09/2022

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG MÁY, THI...
Xem thêm

THÔNG TƯ 06/2020/TT-BLĐTBXH CÔNG VIỆC YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

07/09/2022

Điều 1. Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 1. Ban hành ...
Xem thêm

THÔNG TƯ SỐ 11/2020/TT-BLĐTBXH

07/09/2022

Điều 1. Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt n...
Xem thêm

THÔNG TƯ 19/2016/TT-BYT

07/09/2022

1. Quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động - Thông tư số 19/2016 quy định công t...
Xem thêm

THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT

01/09/2022

04 trường hợp được cấp thẻ an toàn điện Ngày 02/8/2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 0...
Xem thêm
Hotline 0918 593 031
Liên hệ qua Zalo
Messenger