0
Giới thiệu

Giới thiệu

An Toàn là điều tất yếu, cần phải có trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Chúng tôi tự hào cung cấp cho Quý Khách hàng hầu hết các Sản phẩm, Dịch vụ đảm bảo an toàn cho quá trình sản xuất kinh doanh, bao gồm:

- Kiểm định kỹ thuật an toàn;

- Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

- Quan trắc môi trường lao động;

- Tư vấn giám sát an toàn;

- Kiểm tra, thử nghiệm;

- Cung cấp tranh thiết bị bảo hộ lao động;

- Tư vấn, thi công các hệ thống đảm bảo an toàn(chống sét, chống trộm, báo cháy, ….).

Công ty Cổ phần Huấn luyện & Dịch vụ Kỹ thuật An Toàn, được sáng lập bởi đội ngũ chuyên gia, kỹ sư nhiều năm trực tiếp làm công tác đảm bảo an toàn (Cán bộ an toàn; Kiểm định viên; Kỹ sư chế tạo; Bác sỹ), được đào tạo thường xuyên cả trong và ngoài nước. Năng lực và kinh nghiệm của chúng tôi đã được các Bộ, Ngành thẩm định và đánh giá thông qua những giấy chứng nhận sau:

Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện, được cấp chứng nhận huấn luyện”, số 64/2022/GCN ngày 30/12/2022, của Cục An toàn lao động.
Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động”, số 69/GCN-KĐ ngày 22/12/2022, của Cục An toàn lao động.
Công văn xác nhận đủ điều kiện hoạt động đo, kiểm tra môi trường lao động, số 1124/SYT-NVY ngày 12/03/2019 của Cục Quản lý Môi trường Y Tế.

 

Hotline 0918 593 031
Liên hệ qua Zalo
Messenger