0
Nghị định

Nghị định

Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính

20/04/2024

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
Xem thêm

Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động

20/04/2024

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạ...
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 58/2020/NĐ-CP

07/09/2022

Mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tối thiểu là 0,3% Ngày 27/5/2020, C...
Xem thêm

Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất

01/09/2022

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
Xem thêm

Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm tai nạn lao động

01/09/2022

CHÍNH PHỦ ________ Số: 88/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ...
Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP NGÀY 15/05/2016

01/09/2022

CHÍNH PHỦ ------- Số: 44/2016/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ...
Xem thêm
Hotline 0918 593 031
Liên hệ qua Zalo
Messenger