0
Sản phẩm/Dịch vụ

Sản phẩm/Dịch vụ

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

08/06/2022

Tổ chức các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (nhóm: 1, 2, 3, 4, 5, 6) theo quy định...
Xem thêm

ĐÀO TẠO NGHỀ, CHỨNG CHỈ NGHỀ

08/06/2022

Chi nhánh Công ty TNHH Huấn luyện và Dịch vụ Kỹ thuật An toàn mở các khóa đào tạo nghề; Bồi ...
Xem thêm

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

08/06/2022

Quan trắc môi trường lao động được quy định tại điều 35 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi...
Xem thêm

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

08/06/2022

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an t...
Xem thêm

TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN CÁC CHÍNH SÁCH MỚI NHƯ NĐ 88 VÀ NĐ 58/CP

08/06/2022

Ngày 28-7-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều...
Xem thêm
Hotline 0918 593 031
Liên hệ qua Zalo
Messenger