0
Sản phẩm/Dịch vụ

Sản phẩm/Dịch vụ

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LÀM VIỆC TRÊN CAO

19/06/2023

Ngành xây dựng hiện nay được coi là một ngành nghề quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Ngườ...
Xem thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

08/06/2022

Tổ chức các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (nhóm: 1, 2, 3, 4, 5, 6) theo quy định...
Xem thêm

ĐÀO TẠO NGHỀ, CHỨNG CHỈ NGHỀ

08/06/2022

Công ty Cổ phần Huấn luyện và Dịch vụ Kỹ thuật An toàn mở các khóa đào tạo nghề; Bồi dưỡng, ...
Xem thêm

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

08/06/2022

Quan trắc môi trường lao động được quy định tại điều 35 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi...
Xem thêm

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

08/06/2022

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an t...
Xem thêm
Hotline 0918 593 031
Liên hệ qua Zalo
Messenger