0
Tin tức

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định tại Ðiều 28 Luật An toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn tại TT số 36/2019/TT-BLÐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nghịđịnh140/2018/NĐ-CP

Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH

2. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:

Rà soát, phân loại, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ.

3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI:

Máy, thiết bị thuộc danh mục theo quy định của Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH

4. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

Theo thực tế máy, thiết bị và theo nhu cầu doanh nghiệp

5. LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

Kiểm định đúng quy trình theo quy định của pháp luật, tư vấn, hướng dẫn kịp thời các vấn đề có liên quan đến yếu tố kỹ thuật để bảo đảm vận hành thiết bị hiệu quả, an toàn.

Viết bình luận

Hotline 0918 593 031
Liên hệ qua Zalo
Messenger