0
Tin tức

TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN CÁC CHÍNH SÁCH MỚI NHƯ NĐ 88 VÀ NĐ 58/CP

Ngày 28-7-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BNN) bắt buộc nghị định này có hiệu lực từ ngày 15-9-2020. Dưới đây là những điểm mới của Nghị định 88/2020 mà người lao động (NLĐ) cần biết.

  NLĐ được hỗ trợ 100% chi phí chữa bệnh

  NLĐ bị BNN, thân nhân NLĐ bị BNN được Quỹ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, BNN chi trả các chế độ sau đây:

  - Các chế độ theo quy định tại Mục 3 Chương III Luật An toàn, vệ sinh lao động đối với NLĐ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm: Chi phí giám định thương tật, bệnh tật; trợ cấp một lần hoặc hàng tháng; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi NLĐ chết do BNN; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm BNN hàng tháng.

  - Hỗ trợ 100% chi phí khám BNN tính theo biểu giá khám BNN do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm NLĐ khám BNN sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả; số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi NLĐ là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.

  - Hỗ trợ 100% chi phí chữa BNN tính theo biểu giá chữa BNN tại thời điểm NLĐ chữa BNN theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả; số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi NLĐ là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.

  So với Nghị định 37/2016/ NĐ-CP thì Nghị định mới đã nâng mức hỗ trợ chi phí chữa BNN lên 100% thay vì 50% như trước đây. Mặt khác, bổ sung thêm đối tượng được hưởng là “thân nhân NLĐ bị BNN” thay vì chỉ giới hạn là NLĐ bị BNN như trước đây.

  Tiền hỗ trợ được giới hạn bằng một số tiền cụ thể

  - Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa BNN tính theo biểu giá chữa BNN tại thời điểm NLĐ chữa BNN theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người.

  - Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi NLĐ là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.

  Điều kiện hưởng tiền chữa BNN đơn giản hơn

  Tại Điều 20 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định NLĐ được hỗ trợ kinh phí chữa BNN theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 khi có đủ các điều kiện sau:

  - Đã được chẩn đoán bị BNN tại cơ sở khám bệnh, chữa BNN.

  - Đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, BNN đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa BNN.

  - Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm các nghề, công việc gây BNN.

  Nghị định mới đã bỏ điều kiện người sử dụng lao động đã tổ chức khám, phát hiện BNN cho NLĐ theo quy định.

  NLĐ không nghỉ việc thì không được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

  Theo quy định Luật An toàn, vệ sinh lao động thì NLĐ sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do BNN, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày cho một lần bị tai nạn lao động, BNN.

  Nghị định số 88/2020/ NĐ-CP quy định số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật theo quy định tại Điều 54 của Luật An toàn, vệ sinh lao động bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp NLĐ không nghỉ việc thì không được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật.

  Viết bình luận

  Hotline 0918 593 031
  Liên hệ qua Zalo
  Messenger